شیر پروانه ای فلنج دار فاراب :اندازه اسمی 200 الی 600 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردقطع

مشاهده

شیرالات فاراب ، نمایندگی فروش شیر پروانه ای فاراب در ایران می باشد.

مشاهده

شیر پروانه ای ویفری فاراب :اندازه 50 الی 200 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردقطع، وصل

مشاهده

شیر پروانه ای لاگ فاراب :اندازه 50 الی 200 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردقطع، وصل

مشاهده

شیرالات فاراب ، بهترین عرضه کننده شیر پروانه ای فاراب در تهران

مشاهده