شیر کشویی زبانه فلزی رینگ استیل :اندازه اسمی 50 الی 350 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردقطع

مشاهده

شیر یکطرفه سوپاپی فاراب :اندازه 50 الی 150 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردجلوگیری از

مشاهده

شیر یکطرفه زبانه لاستیکی فاراب :اندازه اسمی 50 الی 200 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردجلوگیری

مشاهده

شیر یکطرفه زبانه فلزی فاراب :اندازه اسمی 50 الی 300 میلیمترفشار کاری 16 بار​عملکردجلوگیری

مشاهده

شیرالات فاراب ، برترین نماینده فروش شیرالات فاراب در ایران می باشد.

مشاهده

شیرالات فاراب ، بزرگترین نمایندگی فروش شیرالات فاراب میباشد.

مشاهده

شیرالات فاراب ، نمایندگی شیرالات فاراب در ایران می باشد.

مشاهده

شیرالات فاراب ، مجرب ترین نمایندگی شیرالات فاراب در بازار در ایران می

مشاهده

شیرالات فاراب ، بزرگترین نمایندگی شیر کشویی محور صعودی در تهران میباشد.

مشاهده

شیرالات فاراب ، مرکز پخش شیرالات فاراب در ایران می باشد.

مشاهده

شیرالات فاراب ، برترین فروشنده شیرالات فاراب در ایران می باشد.

مشاهده

بزرگترین عامل فروش شیرالات فاراب در ایران شیرالات فاراب ، می باشد.

مشاهده

شیرالات فاراب ، ارائه دهنده مناسب ترین قیمت شیرالات فاراب

مشاهده

شیر کشویی زبانه فلزی گرافیتی :اندازه اسمی 50 الی 400 میلیمترفشار کاری 10 بارعملکردقطع

مشاهده

شیر کشویی زبانه فلزی ( اورینگی فاراب ):اندازه اسمی 50 الی 400 میلیمترفشار کاری

مشاهده

شیر کشویی زبانه فلزی ( رینگ برنزی فاراب ) :اندازه اسمی 50 الی 350 میلیمترفشار

مشاهده

شیر سوپاپی فاراب :اندازه اسمی 32 الی 250 میلیمترفشار کاری 16 بارعملکردتنظیم

مشاهده

شیر سوپاپی بیلوز فاراب :اندازه اسمی 50 الی 150 میلیمترفشار کاری 16

مشاهده