شیرالات فاراب منا در بازار


بزرگترین تامین کننده شیرالات فاراب منا در بازار میتوان به شیرالات فاراب ، اشاره نمود.

شیرآلات یا شیر وسیله ای است معمولاً فلزی که از آن برای باز و بست و تنظیم جریان مایعات و گازها استفاده می شود. شیرآلات به دو گروه شیرآلات بهداشتی که همان شیرآلات ساختمانی و خانگی هستند و شیرآلات صنعتی تقسیم می شود.

ترجمه واژه شیرآلات بهداشتی به انگلیسی، faucet یا sanitary taps و شیرآلات صنعتی، industrial valve می باشد. امروزه شیرآلات نه تنها وسیله ای برای استفاده راحت تر از آب، بلکه وسیله ای برای استفاده بهینه از آب در جهت رفع معضل کم آبی در جهان به شمار می آید.