شیرالات فاراب منا


شیرالات فاراب ، ارائه دهنده مناسب ترین لیست قیمت شیرالات فاراب منا می باشد.

واژه شیر (شیرآلات) از کجا آمده است؟

از آنجا که در دوران باستان، پادشاهان شیر جنگل را نماد قدرت می پنداشتند، مهار کردن چنین موجودی نشانه توان کنترل و قدرت بی اندازه به حساب می آمد. در نتیجه برای تزئین بناها و آب نماها از سرِ شیر یا کل بدن او استفاده می کردند. حتی پس از ساخت شیر آب فلزی نیز، روند تزئین اهرم باز و بسته کردن آب با سرِ شیر همچنان ادامه یافت. احتمالا، بر روی اهرم اولین شیرهایی که وارد ایران شدند نیز سر شیر قرار داشته و مردم بجای اینکه برای قطع و وصل جریان آب از جمله "اهرم را بچرخان" استفاده کنند، می گفتند "شیر را ببند/ باز کن". این اصطلاح با وجود حذف قسمت تزئینی به شکل شیر از شیرهای آب ،تا به امروز استفاده می شود.