نمایندگی شرکت شیر فاراب منا


شیرالات فاراب ، نمایندگی شرکت شیر فاراب منا در ایران می باشد.

همراه با تغییراتی که در سیستم عمومی بوجود آمد شیرآلات نیز تغییر کردند. برای چندین دهه شیرآلات دوخروجی داشتند. یک خروجی آب گرم و یک خروجی آب سرد. در سال ۱۹۳۷ این طراحی تغییر کرد. این تغییر ابتکاری از یک دانشجو به نام “آل موئن” بود. یک روز او شیرآب را باز کرد تا دستان خود را بشوید اما دستش با آب خروجی از علم آب گرم سوخت.این اتفاق ایده طراحی شیرآلات با یک علم خروجی آب (شیرآلات کلاسیک) را در ذهنش بوجود آورد.